Tag Archives: thiết kế website

7 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Website Của Doanh Nghiệp

xay-dung-website-1

1. Xác định khách hàng mục tiêu Doanh nghiệp cần xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn họ tiếp cận trên “bộ mặt online” của mình. Doanh nghiệp có thể đề ra các câu hỏi cụ thể để xác định đối tượng khách hàng mục tiêu phù hợp. […]