Tag Archives: phân tích khách hàng

4 Yếu Tố Ảnh Hưởng Chính Đến Hoạt Động Phân Tích Khách Hàng

Có 4 yếu tố chính được sử dụng khi doanh nghiệp phân tích khách hàng mục tiêu. Phân tích khách hàng là một trong những cách tiếp cận khách hàng mục tiêu chính xác nhất khi triển khai các hoạt động marketing. Với số dân và sở thích khách hàng ngày càng tăng cao và […]