Tag Archives: khái niệm big data

4 Lợi Ích Đặc Biệt Big Data Đem Đến Cho Doanh Nghiệp

Một khi có đầy đủ thông tin dữ liệu máy móc có thể làm được bất kỳ điều gì, kể cả việc dự đoán tương lai. Vì vậy, đây là lợi ích đặc biệt mà Big Data mang lại. Tuy nhiên khái niệm Big Data vẫn còn rất mơ hồ và nhiều doanh nghiệp không […]