Tag Archives: công nghiệp 4.0

Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Với Thế Giới

cong-nghe

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã xuất hiện xuất hiện cùng những thiết bị máy tính, điện tử lần đầu tiên vào năm 1970. Internet xuất hiện vào những năm 1990. Nó xuất hiện sau cách mạng công nghiệp lần thứ 3 sau gần nửa thế kỷ. Chỉ xuất hiện sau internet 20 năm nhưng […]