Tag Archives: website đa ngôn ngữ

Vì Sao Doanh Nghiệp Cần Có Một Website Đa Ngôn Ngữ?

website-da-ngon-ngu

Tiếng Anh là ngôn ngữ được dùng nhiều nhất trên thế giới và trở thành một ngôn ngữ bắt buộc với hầu hết các website hiện nay. Sau đó là một số ngôn ngữ khác như tiếng Trung, Nhật, Hàn, Pháp,… Do vậy một website hiện đại thì không thể thiếu tính năng đa ngôn […]