Tư vấn, xây dựng, triển khai các phần mềm cho các cơ quan nhà nước, khách hàng khối chính phủ

1. Cổng thông tin cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã …

Hệ thống tích hợp bao gồm 1 Cổng chính và các Cổng TTĐT thành phần của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã

Các dịch vụ hành chính công được cung cấp, thực hiện tại các Cổng thành phần của các đơn vị chịu trách nhiệm chính

Một số cổng thông tin điện tử Sao Mai xây dựng cho khách hàng:

Website Thương mại điện tử Mai Đến
Cổng thông tin thể thao Bơi lội Nhật Bản. Japan Swim Federation
Nordic Ski World Championships

2. Các giải pháp ứng dụng công nghệ GIS quản lý cơ sở dữ liệu cho các sở, ban, ngành

  • Giải pháp ứng dụng công nghệ GIS quản lý cơ sở dữ liệu ngành Công thương
  • Giải pháp ứng dụng công nghệ GIS quản lý cơ sở dữ liệu Quy hoạch Xây dựng
  • Giải pháp ứng dụng công nghệ GIS quản lý dịch bệnh gia cầm – gia súc và hỗ trợ dự báo lây lan

3. Các dịch vụ CNTT khác

Dịch vụ số hóa – lưu trữ và khai thác dữ liệu cho các sở, ban, ngành