Tag Archives: giải pháp gia công phần mềm

Những điều cần biết trước khi lựa chọn hệ thống quản lý yêu cầu cho tổ chức của bạn.

Hệ thống quản lý yêu cầu (Request Management System) là một phần mềm được thiết kế để quản lý, theo dõi và giải quyết các yêu cầu từ khách hàng hoặc các đơn vị trong công ty. Hệ thống này cũng được sử dụng để quản lý các vấn đề hoặc sự cố, hỗ trợ khách hàng và theo dõi tiến độ các yêu cầu.

Tối ưu hóa sản xuất với hệ thống đồng bộ và thu thập dữ liệu của Sao Mai Solution Group

Hệ thống đồng bộ và thu thập dữ liệu sản xuất là một công cụ phần mềm giúp cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất có thể tự động thu thập dữ liệu từ các thiết bị, máy móc, cảm biến, hệ thống khác nhau và đồng bộ các dữ liệu ấy.

Sự Phát Triển Trong Tương Lai Của Các Hoạt Động Gia Công Phần Mềm

hoat-dong-gia-cong-phan-mem

Gia công phần mềm được đánh giá là một trong những ngành có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây dù là ngành “sinh sau đẻ muộn” tại Việt Nam. Song song với sự phát triển của công nghệ và các ảnh hưởng từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 […]