TƯ VẤN GIẢI PHÁP CNTT KHỐI CHÍNH PHỦ

Hệ thống thông tin quản lý tuyển quân, dân quân tự

Tin học hóa toàn bộ quy trình công tác tuyển quân, dân quân tự vệ. Đáp ứng yêu cầu quản lý các cấp: xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành/, quân khu, cấp bộ. Hệ thống có khả năng tích hợp được với hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư để lấy thông tin của các công dân đủ 17 tuổi phục vụ công tác tuyển quân.

XEM THÊM

Giải pháp quản lý thông tin quy hoạch xây dựng

Hệ thống này sẽ cung cấp thông tin quy hoạch chính thống, kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trực tuyến trên mạng Internet. Người dân và các tổ chức được phép truy cập vào hệ thống để tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng, cấp thoát nước hoặc gửi yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch….

XEM THÊM

Hệ thống quản lý tài sản, công trình đường bộ

Hệ thống phần mềm quản lý tài sản đường bộ, công trình ứng dụng công nghệ bản đồ số, di động và điện toán đám mây trong thu thập dữ liệu, lập bản đồ và quản lý tài sản đường bộ; quản lý công trình thủy lợi, công trình cấp thoát nước . Hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo thống kê và lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa đường bộ.

xem thêm

Giải pháp quản lý giao thông thông minh

Bao gồm hệ thống các thiết bị cảm biến và các thiết bị ngoại vi như Camera quan sát, biển báo điện tử, hệ thống dò xe… được gắn trên đường để thu thập thông tin về tình trạng giao thông, luồng giao thông, khí hậu, thời tiết trên đường. Thông tin được truyền về trung tâm quản lý điều hành sau đó được hệ thống phân tích, xử lý và truyền tới người tham gia giao thông để có thể lựa chọn giải pháp lưu thông tối ưu nhất.

xem thêm

Giải pháp số hóa dữ liệu SDS

Số hóa dữ liệu là một hình thức chuyển đổi các dữ liệu truyền thống (Tài liệu giấy, vật mang tin khác..) bên ngoài thành dạng dữ liệu số mà máy tính có thể hiểu được. Thông thường, các dữ liệu dạng chữ, hình ảnh, âm thanh… sử dụng trên máy tính và được máy tính nhận biết đúng định dạng, được gọi chung là dữ liệu số.

xem thêm

Hệ thống ghi âm, ghi hình có âm thanh

Hệ thống kỹ thuật đảm bảo việc theo dõi, giám sát quá trình thẩm vấn, phỏng vấn, ghi lại lời khai là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc thu thập, lưu trữ thông tin một cách chính xác và nhanh chóng, phỏng vấn, thẩm vấn, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án…

xem thêm