Những điều cần biết trước khi lựa chọn hệ thống quản lý yêu cầu cho tổ chức của bạn

Hệ thống quản lý yêu cầu (Request Management System) là một phần mềm được thiết kế để quản lý, theo dõi và giải quyết các yêu cầu từ…