SCHOOL BUS là phần mềm quản lý quá trình đưa – đón học sinh theo nhu cầu thực tế của phụ huynh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại học tập của học sinh dựa trên dịch vụ của xe bus đưa đón học sinh từ nhà đến trường và ngược lại sẵn có.

Với các chức năng: Theo dõi, quản lý các thông tin về toàn bộ quá trình đưa đón học sinh; định vị vị trí, thông báo, tương tác giữa phụ huynh và nhà trường, xuất dữ liệu cần thiết… giúp xây dựng và quản lý toàn bộ dữ liệu của dịch vụ xe bus, đảm bảo thông tin chính xác, bảo mật và thuận tiện khi tra cứu