Trải qua bề dày 15 năm phát triển, Sao Mai Soft đã trải qua không ít dự án, khách hàng trong và ngoài nước. Dưới đây là 4 hệ thống điển hình Sao Mai Soft đã có rất nhiều kinh nghiệm phát triển và triển khai.
1 – Hệ thống quản lý hợp đồng tài chính

tpms-hero

2 – Hệ thống CRM

cm_blog11-1024x711
3 – Hệ thống E-Learning

e-learning1
4 – Hệ thống theo dõi GPS

gps-tracking-system
5 – Xử lý nhận diện ảnh

pixelstream